NMMV (Nederlandse Maatschappij van/voor Medisch Voetzorgverleners)

Medisch pedicure salon De Praktijk heeft de opleiding met succes gevolgd en is gediplomeerd Oncologisch Voetzorg Verlener en aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij van/voor Medisch Voetzorgverleners. 

De oprichting

De vakvereniging NMMV is opgericht om een verschil te maken tussen de (medisch)pedicures – van wie de kwaliteit niet geborgd is – en de medisch voetzorgverleners, die wel over toetsbare kennis en vaardigheden beschikken. Verbreding en verdieping van kennis is noodzakelijk om voor het groeiend aantal mensen met ernstige chronische ziekten veilige voetzorg te kunnen garanderen.

De medisch voetzorgverlener is gespecialiseerd in het behandelen van:

 • De diabetische voet (inclusief patiënten met de risicoclassificatie Simm’s 1, 2 en 3)
 • De reumatische voet
 • De oncologische voet
 • Overige risicovoeten

De medisch voetzorgverlener heeft onderwijs gevolgd van medisch specialisten en stages gelopen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zoals hospices en inloophuizen. Deze specifieke voetzorg behandeling wordt uitsluitend gegeven in afstemming met de behandelaars.

Nascholing

Om de kennis en kwaliteit van medisch voetzorgverleners op peil te houden, zijn leden van NMMV verplicht tot jaarlijkse bijscholing op het gebied van diabetes, kanker en reuma. Zoals in de medische zorg te doen gebruikelijk is.

Borging van kwaliteit

De NMMV beschikt over een Medische Raad van Toezicht. In algemene zin bewaakt zij de grenzen van de competenties en ziet erop toe dat de jaarlijkse verplichtingen van leden worden nagekomen.

Voetzorg bij kankerpatiënten

Een Medisch Voetzorgverlener is ook gediplomeerd OVV (Oncologisch Voetzorgverlener). Zij verleent dus ook veilige voetzorg aan kankerpatiënten. Het doel van deze specialistische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo goed mogelijk conditie te brengen en te houden om de veiligheid en gezondheid te ondersteunen. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het oncologisch behandelteam!

Intakegesprek

De eerste afspraak bij een OVV is een intakegesprek. De patiënt vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Als iemand actief wordt behandeld voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Screening

Voordat een kankerpatiënt behandeld wordt, worden de voeten preventief gescreend. Bij dit onderzoek worden de voeten gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en voetproblemen, zoals mogelijke wondjes, schimmelinfecties of nagelaandoeningen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling.

De behandeling

Een behandeling kan bestaan uit:

 • Het verwijderen van pathologisch eelt
 • Het dunner frezen van verdikte nagels
 • Het reguleren van ingegroeide nagels
 • Het repareren van gespleten nagels
 • Ook behoort een ontspannende voet- en onderbeenmassage tot de mogelijkheden.

Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Een Medisch Voetzorgverlener weet wanneer deze massage wel en niet toegepast mag worden. Bij sommige vormen van kanker of bijwerkingen als gevolg van de behandeling, is elke vorm van massage Contra-geïndiceerd.

Behandeling van kanker

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en huid van de voeten. Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn. Voor de voetzorgverlener is het van belang te weten wanneer zo’n periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen dan niet verricht mogen worden.

Hand- voetsyndroom

Een mogelijke bijwerking van chemotherapie is het hand- voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, een schilferende of vervellende huid of zwelling aan beide voeten tegelijkertijd. Als de Medisch Voetzorgverlener deze klachten signaleert, zal deze de behandelend specialist hiervan op de hoogte brengen.

Wist u dat…

 • Er jaarlijks 106.000 kankerpatiënten bijkomen?
 • De verwachting is dat dit aantal in 2020 zal oplopen tot 123.000 per jaar?
 • Dat er meer dan 2 miljoen reumapatiënten zijn?
 • Er op dit moment ruim 1½ miljoen diabetespatiënten zijn?
 • Om kosten in de zorg te besparen is veilige voetzorg noodzakelijk!

In algemene zin kan men stellen dat medicijnen de conditie van het lichaam beïnvloeden. Kijkt men specifiek naar de behandeling met chemo, dan zijn er ook ernstige bijwerkingen aan nagels en huid van voeten te verwachten.

Deze bijwerkingen kunnen o.a. zijn:

 • Hand/voet syndroom
 • Loslatende nagels
 • Overmatige eelt groei
 • Extreem droge huid
 • Vorming van plaque

Het immuunsysteem wordt stil gelegd met chemo. Daarom is de patiënt gedurende de behandeling extra gevoelig voor infecties. Voeten zitten in schoenen, een broeierige, warme en vochtige omgeving. Het is dan ook van het grootste belang de voeten regelmatig te laten controleren door een OVV. Bijwerkingen van chemo kunnen tot 15 jaar na de laatste behandeling aanwezig zijn.

De definitie van de Medisch- en Oncologisch Voetzorgverlener is:

De voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het oncologisch behandelteam!

Ook reumapatiënten kunnen te maken krijgen met problemen aan de voeten zoals:

 • Nagelveranderingen
 • Huidproblemen
 • Stand afwijkingen/deformiteiten
 • Degeneratie

Dan is het fijn te weten dat de Medisch Voetzorgverlener u veilig kan behandelen en tevens tijdig kan doorverwijzen naar een andere discipline indien dit noodzakelijk blijkt. Ook kan de Medisch Voetzorgverlener u van alle relevante informatie voorzien.

Diabetespatiënten kunnen een verhoogd risico lopen op het moment dat er sprake is van gevoelsvermindering aan de voeten. Maar ook neuropatische klachten kunnen bij langdurige diabetes voorkomen. Ook hier is regelmatige controle noodzakelijk om te voorkomen dat de patiënt, zonder het te weten, een verhoogd risico gaat lopen op wonden. Ook voor de diabetespatiënt is het van belang te weten dat hun voeten in veilige handen zijn!

Kijk voor uitgebreide informatie bij de Risicovoet.


PEDICURE BEHANDELING

Medisch pedicure salon De Praktijk is er voor iedereen, maar voetverzorging is vooral belangrijk voor mensen die beroepshalve veel staan of lopen, ouderen, patiënten met diabetes, reuma of dementie en sporters.
Lees meer…


PACT SCHIMMEL THERAPIE

Schimmelnagels zijn een veel voorkomend probleem en zeer lastig te behandelen. PACT Schimmelnagel Therapie is nu een nieuwe methode die schimmels op en in uw nagels wel doodt.
Lees meer…


WRATTEN BEHANDELING

De nieuwste technologie om wratten effectief en snel te behandelen is door middel van direct inzetbare vrieskracht (Penetrating Jet Freezing) met de CryoPen. Supersnel, vrijwel pijnloos en definitief weg met wratten!
Lees meer…


MEDICAL TAPING

Medical tape is elastische tape die speciaal ontwikkeld is om de functie van uw spieren te ondersteunen zonder de beweging te beperken, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd.
Lees meer…