Diabetische voet

Onder een diabetische voet wordt verstaan een verscheidenheid aan voetafwijkingen die ontstaan ten gevolge van neuropathie, vaatafwijkingen, “limited joint mobility” en andere gevolgen van stoornissen bij patiënten met diabetes mellitus (Definitie Richtlijnen CBO/NDF 1998).

Van alle diabetes patiënten krijgt 1 op de 4 te maken met een voetprobleem. Van hen krijgt 10-25% een wond. Veel patiënten hebben terugkerende wonden en in deze groep leidt dat in 40% van de gevallen tot amputatie. Variërend van een amputatie van een teen tot een bovenbeenamputatie.

Oorzaken

De oorzaken van een diabetische voet zijn te onderscheiden in:

  • Zenuwbeschadiging of neuropathie,
  • Vaatproblemen of (macro-)angiopathie,
  • Beperkte gewrichtsbeweeglijkheid of Limited Joint Mobility.


Neuropathie

Beschadiging van de zenuwcellen wordt neuropathie genoemd. Zenuwcellen lijken op geïsoleerde elektriciteitsdraden. Als de bloedsuiker hoog is, veroorzaakt de suiker schade aan de isolatie van de zenuw. Na verloop van tijd kunnen de zenuwen de prikkels niet meer goed door het lichaam sturen. In veel gevallen beperken de klachten zich tot die gebieden waar de langste zenuwvezels naar toe gaan, d.w.z. de voeten. Deze stoornis in de zenuwfunctie kan een aantal klachten veroorzaken, zoals tintelingen, doffe of brandende pijn en later soms spierkrachtverlies in armen en benen.

Angiopathie

Angiopatie komt voor bij personen die al langer lijden aan diabetes. Angiopathie wil zeggen dat de doorbloeding in de bloedvaten van de benen en voeten minder wordt. De bloedvaten hebben als functie het aan- en afvoeren van zuurstofrijk en -arm bloed. Als de doorbloeding minder is, is de aanvoer van zuurstofrijk bloed dus minder!

Limited Joint Mobility

Ten gevolge van diabetes ontstaat een verstijving van bindweefselstructuren door het hele lichaam. De consequenties voor de voet zijn vrij ingrijpend: de voet verliest een groot deel van zijn mobiliteit en vooral het vermogen om zich aan te passen aan allerlei omstandigheden en ondergronden. De soepele voet wordt een stijve voet!

Schoenadviezen

De schoenen worden nagekeken en eventueel wordt er schoen advies gegeven.

Risicofactoren

Als gevolg van deze oorzaken ontstaan de volgende risicofactoren:

  • De voet wordt ongevoelig, waardoor het waarschuwingssignaal dat er iets mis is wegvalt. Dit wordt sensibele neuropathie genoemd.
  • De vorm van de voet kan veranderen door uitval van de kleine voetspiertjes en door gemaakte wonden en ontstekingen.
  • De belastbaarheid van de voet neemt af, de voet wordt kwetsbaarder, met name de voetzool en aan die zijden van de voet waar de schoen de voet omsluit.


Verminderde gewrichtsbeweeglijkheid

Ten gevolge van diabetes ontstaat een verstijving van bindweefselstructuren door het hele lichaam. De consequenties voor de voet zijn vrij ingrijpend. De voet verliest een groot deel van zijn mobiliteit en vooral het vermogen om zich aan te passen aan allerlei omstandigheden en ondergronden. De soepele voet wordt een stijve voet.

Eeltvorming

Overmatige eeltvorming is een uiting van overmatige mechanische stress. Een teveel aan eelt dient altijd te worden verwijderd, omdat eelt op zich al een oorzaak is van verhoging van de druk. Onder het eelt kunnen gemakkelijk blaren ontstaan wat uiteindelijk kan leiden tot een wond (ulcera).

Nadelen van het door de patiënt zelf verwijderen van eelt kunnen zijn:

  • Niet al het eelt wordt verwijderd. Hierdoor blijft het risico bestaan dat de huid kapot gaat en er een wond ontstaat (die mogelijk slecht geneest).
  • Het eelt wordt te veel verwijderd, waardoor de gezonde huid kapot gemaakt wordt, met alle gevolgen van dien.
  • Huidproblemen, die zich onder het eelt afspelen (een pre-ulcus genoemd) worden niet onderkend.


Kortom, het onoordeelkundig verwijderen van eelt kan het begin zijn van veel ellende voor u.

Vergoeding vanuit de basisverzekering.

Het blijkt dat voetproblemen geclassificeerd dienen te worden volgens de simms-methode. Deze screening kan niet door een gewone pedicure gedaan worden, maar vindt plaats door een geschoolde medisch pedicure of specifiek bijgeschoolde pedicure. Vanuit de basisverzekering wordt een behandeling door een medisch pedicure alleen vergoed op basis van SIMM’s-classificatie 1 t/m 3.  Deze classificatie moet op de declaratie vermeld worden anders wordt er geen vergoeding toegekend. Classificatie 0, dat betekent een gezonde voet zonder afwijkingen, waarbij de behandeling niet wordt vergoed.

Een beschrijving van de classificaties vindt u op de website van ProVoet.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Behandelingen door medisch pedicure salon De Praktijk voor preventief onderhoud van gezonde voeten wordt soms gedeeltelijk of volledig vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Dit kunt u nakijken in uw eigen polis voorwaarden.

Voor een actueel overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar kunt u terecht op de website van ProCert.


PEDICURE BEHANDELING

Medisch pedicure salon De Praktijk is er voor iedereen, maar voetverzorging is vooral belangrijk voor mensen die beroepshalve veel staan of lopen, ouderen, patiënten met diabetes, reuma of dementie en sporters.
Lees meer…


PACT SCHIMMEL THERAPIE

Schimmelnagels zijn een veel voorkomend probleem en zeer lastig te behandelen. PACT Schimmelnagel Therapie is nu een nieuwe methode die schimmels op en in uw nagels wel doodt.
Lees meer…


WRATTEN BEHANDELING

De nieuwste technologie om wratten effectief en snel te behandelen is door middel van direct inzetbare vrieskracht (Penetrating Jet Freezing) met de CryoPen. Supersnel, vrijwel pijnloos en definitief weg met wratten!
Lees meer…


MEDICAL TAPING

Medical tape is elastische tape die speciaal ontwikkeld is om de functie van uw spieren te ondersteunen zonder de beweging te beperken, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd.
Lees meer…