Oncologisch voetzorgverlener

Oncologisch voetzorgverlener

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een oncologisch voetzorgverlener is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen – mits de situatie dat toelaat – en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Doel

Het doel van oncologisch voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Behandeling van kanker

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven een de nagels en huid van de voeten. Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn. Voor de voetzorgverlener is het van belang te weten wanneer zo’n periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen dan niet verricht mogen worden.

Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u een oncologisch voetzorgverlener laat weten dat u onderbehandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Een kankerpatiënt mag namelijk niet zonder meer een voetzorg traject ondergaan. Een oncologisch voetzorgverlener kan overleg plegen met uw medisch specialist.

Intakegesprek

De eerste afspraak bij een oncologisch voetzorgverlener is een intakegesprek. De patiënt vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedisch hulpmiddelen. Als iemand actief wordt behandeld voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandeld arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Signaalfunctie

De huid en de nagels hebben belangrijke signaalfunctie.  Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Screening

Voordat een kankerpatiënt behandeld wordt, kan een oncologisch voetzorgverlener de voeten preventief screenen.. bij dit onderzoek worden de voeten gecontroleerd op de aanwezigheid van huid- en voetproblemen, zoals mogelijke wondjes, schimmelinfecties of nagelaandoeningen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling.

Hand-voetsyndroom

De mogelijke bijwerking van chemotherapie is het hand-voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, een schilferende of vervellende huid of zwelling aan beide voeten tegelijkertijd. Als een oncologisch voetzorgverlener deze klachten signaleert, zal deze de behandelend specialist hiervan op de hoogte brengen.

Bent u kankerpatiënt, dan kan uw behandelend arts of verpleegkundige u verwijzen naar een oncologisch voetzorgverlener voor een voetbehandeling. Zonder uw toestemming mag een  oncologisch voetzorgverlener geen medische informatie uitwisselen. Daarom worden bevindingen voor de arts of verpleegkundige aan u meegegeven. Voetzorg trajecten bij kankerpatiënten worden alleen ingezet met toestemming van de behandelend specialist of verpleegkundige.

Oncologisch voetzorg behandeling

Een oncologisch voetzorg behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingegroeide nagels en het repareren van gespleten nagels. Een ontspannende voet- en onderbeenmassage is ook mogelijk. Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Een oncologisch voetzorgverlener weet wanneer deze massage techniek wel en niet toegepast mag worden. Bij sommige vormen van kanker of bijwerkingen als gevolg van de behandeling, is elke vorm van massage contra-geïndiceerd.

Communicatie

Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Een oncologisch voetzorgverlener kan op een professionele manier omgaan met de emoties die hieruit voortkomen. Uiteraard is dit een vertrouwelijk gesprek.

De specialisatie oncologisch voetzorgverlener is mede gestart naar aanleiding van een onderzoek onder 8.000 voetzorgverleners in Nederland. Van hen heeft 80% aangegeven dat er vaak mensen in de praktijk komen die actief voor kanker worden behandeld. Deze voetzorgverleners hebben ook aangegeven onvoldoende kennis te hebben van kanker, de behandelingen en de bijwerkingen ervan. Daardoor kunnen zij veilige voetzorgverlening niet garanderen.

Opleiding

Een oncologisch voetzorgverlener heeft een aanvullende opleiding gevolgd van theoriedagen en praktijkdagen. De praktijk bestaat uit stages op een oncologieafdeling van een ziekenhuis, een inloophuis voor kankerpatiënten en een hospice. Een  oncologisch voetzorgverlener is een ervaren en gediplomeerde voetzorg professional met minimaal 5 jaar praktijkervaring.

Deze informatie is van algemene aard en is bedoeld om een kankerpatiënt een beeld te geven van de zorg en de voorlichting die hij/ zij kan verwachten.

Register Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker)

Medisch pedicure salon De Praktijk staat ingeschreven in het register van Stichting OOK.  Stichting OOK ondersteunt kankerpatiënten en naasten om zo goed mogelijk om te gaan met de impact van kanker door het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment. In samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis en de Vruchtenburg ontwikkelt Stichting OOK een digitaal hulpmiddel om kankerpatiënten en naasten te helpen bij het vinden van passende vormen van ondersteuning in de regio. Dit kan dus ook voetzorg zijn door oncologische voetzorgverleners.


PEDICURE BEHANDELING

Medisch pedicure salon De Praktijk is er voor iedereen, maar voetverzorging is vooral belangrijk voor mensen die beroepshalve veel staan of lopen, ouderen, patiënten met diabetes, reuma of dementie en sporters.
Lees meer…


PACT SCHIMMEL THERAPIE

Schimmelnagels zijn een veel voorkomend probleem en zeer lastig te behandelen. PACT Schimmelnagel Therapie is nu een nieuwe methode die schimmels op en in uw nagels wel doodt.
Lees meer…


WRATTEN BEHANDELING

De nieuwste technologie om wratten effectief en snel te behandelen is door middel van direct inzetbare vrieskracht (Penetrating Jet Freezing) met de CryoPen. Supersnel, vrijwel pijnloos en definitief weg met wratten!
Lees meer…


MEDICAL TAPING

Medical tape is elastische tape die speciaal ontwikkeld is om de functie van uw spieren te ondersteunen zonder de beweging te beperken, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd.
Lees meer…